LanNgọc 16:13 ngày 22/6/18 trong  Góc thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu đồng ,quy trình thu mua phế liệu và những giá trị sử dụng của nó

Giới thiệu các dịch vụ thu mua phế liệu khác ngoài thu mua phế liệu đồng giá cao. Công ty thu mua phế liệu Đạt Thành chuyên thu mua các loại phế liệu giá cao như: Giấy, phế liệu đồng, nhôm, sắt, thép, inox. Tất cả các loại phế liệu thu mua , Đạt Thành luôn cam kết giá cả cao nhất trên thị trường, đem lại lợi ích tối đa cho quý khách hàng.
TrungAnh 07:37 ngày 07/6/18 trong  Góc thu mua phế liệu giá cao

Cơ sở thu mua phế liệu phải có đầy đủ các điều kiện nào để đảm bảo an toàn

Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng Thu mua phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất không phải nộp báo cáo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 4 Thông tư này trong trường hợp phế liệu lần đầu tiên được đề nghị nhập khẩu và công trình, thiết bị sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu đề nghị nhập khẩu chưa đi vào vận hành tại thời điểm đề nghị cấp Giấy xác nhận.