NhậtThịnh 22:03 ngày 14/4/18 trong  Xe nâng thiên sơn

Hangcha Việt Nam - Xe nâng được phân phối đôc quyền

HC Gruop – HC Forklift – Với lịch sử hình thành năm 1956 tới nay có hơn 60 năm hoạt động. Hiện tại doanh số đến năm 2016 đã là 82350 xe trên toàn thế giới. Mỗi năm tăng trưởng doanh số bán hàng 10%.